JanaszekK. (2020). Przyswajanie języka obcego przez kobiety i mężczyzn. Podobieństwa i różnice indywidualne. Przegląd Rusycystyczny, (3 (171). https://doi.org/10.31261/pr.7974