CamagniF. (2020). Elżbieta Tyszkowska-Kasprzak, W poszukiwaniu sensu. O prozie Siergieja Dowłatowa, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014. 305 s. Przegląd Rusycystyczny, (2). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/8604