RudykA. (2020). X Międzynarodowa Konferencja Młodych Naukowców ŚWIAT SŁOWIAN W JĘZYKU I KULTURZE. Przegląd Rusycystyczny, (1). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/8629