BrzykcyJ. (2020). POETYCKI ŚWIAT LIDII SIENICKIEJ. Przegląd Rusycystyczny, 172(4). https://doi.org/10.31261/pr.9099