RadoszJ. (2020). ZBĘDBY CZŁOWIEK I MAŁY CZŁOWIEK W ROSYJSKIEJ LITERATURZE ХХI WIEKU. Przegląd Rusycystyczny, 172(4). https://doi.org/10.31261/pr.9101