Sładkiewicz Żanna. (2020). „SIŁA NIECZYSTA” W KARYKATURZE POLITYCZNEJ: ASPEKT PRAGMATYCZNY. Przegląd Rusycystyczny, 172(4). https://doi.org/10.31261/pr.9107