GłuszkowskiP. (2020). ROSYJSKA REWOLUCJA W TWÓRCZOŚCI ARKADIJA AWERCZENKI I TEFFI. Przegląd Rusycystyczny, 172(4). https://doi.org/10.31261/pr.9133