BrzykcyJ., & ŻejmoB. (2020). ROSJA: CZASY — LUDZIE — IDEE. ZAMIAST WSTĘPU. Przegląd Rusycystyczny, 172(4). https://doi.org/10.31261/pr.9976