MałekM. O tłumaczeniowej i scenicznej adaptacji dźwięków w Wiśnowym sadzie Antona Czechowa. Przegląd Rusycystyczny, n. 2 (174), 2 jan. 2021.