SzczerbowskiT. O projekcie „Rosyjsko-polskiego słownika mowy potocznej i slangu”. Przegląd Rusycystyczny, n. 2 (174), 2 jan. 2021.