PiątkowskaJ. Komponent emocjonalny ironii w liryce Anny Achmatowej – w oryginale i w przekładzie na język polski. Przegląd Rusycystyczny, n. 4 (176), 22 out. 2021.