МyroslavaT. Klasyczny dramat rosyjski na scenie Ukraińskiego Teatru Narodowego Towarzystwo „Ruska Besida” w latach 1864–1914. Przegląd Rusycystyczny, n. 2 (178), p. 196-214, 30 maio 2022.