Sładkiewicz Żanna. Estetyka i pragmatyka komunikacji w dyskursie protestu (intersemiotyczna analiza przypadków białoruskich 2020–2021). Przegląd Rusycystyczny, n. 4, p. 206-225, 7 nov. 2022.