NikolaienkoL. Reprezentacja oceny w opisie intensywności zawiści (na materiale języka polskiego, rosyjskiego i ukraińskiego). Przegląd Rusycystyczny, n. 2 (178), p. 251-264, 30 maio 2022.