SkotnickaA. Rok 1991 w prozie rosyjskiej. PrzeglÄ…d Rusycystyczny, n. 4, p. 9-24, 7 nov. 2022.