SmirnovaA. Powieść podróżnicza Guzel Jachiny „Eszelon do Samarkandy: od przezwyciężenia traumy historycznej do personalnej mitologii. Przegląd Rusycystyczny, n. 4, p. 81-95, 7 nov. 2022.