Tyszkowska-KasprzakE. Dacza jako metafora sowieckiego bytu: „habitus daczy” w powieści Jeleny Czyżowej „Grzybnia”. Przegląd Rusycystyczny, n. 4, p. 134-150, 7 nov. 2022.