KotinM. Prawda i istina: o językowej kodyfikacji konceptów „werytatywnych”. Przegląd Rusycystyczny, n. 2, 1 mar. 2014.