TryfonowR. Pragmatycznie zorientowane metajęzykowe komentarze do wyrazu prawda. Przegląd Rusycystyczny, n. 2, 1 mar. 2014.