KamałowaA. Obraz, symbol, fakt w ortodoksyjnej hymnografii. Przegląd Rusycystyczny, n. 2, 3 mar. 2014.