Brzostowska-TereszkiewiczT. Opyt — essai. Z problemów genologii komparatystycznej. Przegląd Rusycystyczny, n. 1, 2 jan. 2014.