GoszczyńskaM. „To jest wielki człowiek! A jaki skromny!” Uczłowieczony wizerunek Lenina w opowiadaniach. Przegląd Rusycystyczny, n. 3, 1 jun. 2014.