Red.R. Spis treści. Przegląd Rusycystyczny, n. 4, 15 out. 2013.