JędryskoC. Poglądy antyinteligenckie Lwa Tołstoja. Przegląd Rusycystyczny, n. 4, 15 out. 2013.