MichnikW. Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej w myśli strategicznej Zbigniewa Brzezińskiego. Przegląd Rusycystyczny, n. 4, 1 out. 2012.