Brzostowska-TereszkiewiczT. Grzmiące głosy tłumaczy. Nasz marsz Władimira Majakowskiego w przekładach polskich i angielskich. Przegląd Rusycystyczny, n. 3, 1 out. 2012.