RudykA. Subiekt semantyczny w rosyjskich zdaniach typu мож­но+infinitivus w porównaniu z językiem polskim. Przegląd Rusycystyczny, n. 3, 1 out. 2012.