TarkowskaJ. "Przypadek” Ludmiły Ulickiej — z recepcji najnowszej literatury rosyjskiej w Polsce. Przegląd Rusycystyczny, n. 1/2, 1 mar. 2012.