JermaszowaI. Translatorska recepcja powieści Pawła Sanajewa Pochowajcie mnie pod podłogą. Przegląd Rusycystyczny, n. 1/2, 1 mar. 2012.