GailīteG. „Rosyjski niedźwiedź” w historii łotewskiej karykatury. Przegląd Rusycystyczny, n. 1/2, 1 mar. 2012.