MantajewskaV. Lekturografia Nikołaja Bierdiajewa. Glosa na marginesie Petersburga Andrieja Biełego. Przegląd Rusycystyczny, n. 4, 1 out. 2011.