FastP. Dokument, fikcja, mit? O kontekstach dramatu Batumi Michaiła Bułhakowa. Przegląd Rusycystyczny, n. 4, 1 out. 2011.