RzepnikowskaI. Mit Czapajewa w folklorze i literaturze rosyjskiej XX wieku. PrzeglÄ…d Rusycystyczny, n. 4, 1 out. 2011.