KoriakowcewaJ. Nostalgia za komunizmem: problemy socjalne a językowy obraz rzeczywistości we współczesnej prasie rosyjskiej. Przegląd Rusycystyczny, n. 4, 1 out. 2011.