JankowskaT. Biblijne aspekty bezdomności w przestrzeni artystycznej Zbrodni i kary Fiodora Dostojewskiego. Przegląd Rusycystyczny, n. 3, 1 jun. 2011.