KaznaczejewS. Śmierć w poezji Nikołaja Rubcowa. Przegląd Rusycystyczny, n. 3, 1 jun. 2011.