NevskaD. Słowo wstępne. Przegląd Rusycystyczny, n. 1, 2 jan. 2011.