GłuszakowP. Temat „Szukszyn i Gogol” w badaniach ostatnich lat (przyczynek do interpretacji opowiadania Забуксовал). Przegląd Rusycystyczny, n. 1, 2 jan. 2011.