NarodowskajaI. Recepcja twórczości Nikołaja Gogola we współczesnej literaturze łotewskiej. Przegląd Rusycystyczny, n. 1, 2 jan. 2011.