ArlauskajteN. Gialli, Gogol, Tołstoj, Czechow, Maupasant itd. Przegląd Rusycystyczny, n. 1, 2 jan. 2011.