NadskakułaO. Natura uprzedzeń religijnych. Przegląd Rusycystyczny, n. 1, 2 jan. 2009.