SkotnickaA. Przestrzeń myśli. Metafora błyskawicy i rzeki w prozie Władimira Makanina. Przegląd Rusycystyczny, n. 1, 2 jan. 2009.