MrówkaA. Uwagi o maskulinizmie Mężczyzn Wiktora Jerofiejewa. Przegląd Rusycystyczny, n. 1, 2 jan. 2009.