CzapigaZ. Rzeczowniki odczasownikowe z formantem zerowym w przyczasownikowej pozycji w tekstach naukowych języka polskiego i rosyjskiego. Przegląd Rusycystyczny, n. 1, 2 jan. 2008.