StasienkoA. Deadiektyw w pozycji przyrzeczownikowej we współczes-nym języku rosyjskim i polskim. Przegląd Rusycystyczny, n. 1, 2 jan. 2008.