KlimonowW. Zdarzenia, ich konceptualna kategoryzacja a manifestacja w języku rosyjskim w porównaniu z językiem niemieckim. Przegląd Rusycystyczny, n. 1, 2 jan. 2007.