DanielJ. Z historii badań nad zawartością materiału leksykalnego dla potrzeb nauczania języka rosyjskiego jako obcego. Przegląd Rusycystyczny, n. 1, 2 jan. 2007.