JunkováL. Z problematyki modalności i wyrażenia możliwości, konieczności i za-miaru w rosyjskich tekstach prawniczych. Przegląd Rusycystyczny, n. 3, 1 jun. 2006.