VychodilováZ. O jednej funkcji czeskiego adiektywnego leksemu zaimkowego „ten” w porównaniu z jego rosyjskim odpowiednikiem „этот”. Przegląd Rusycystyczny, n. 3, 1 jun. 2006.