ŽažaS. Podobieństwa i różnice w znaczeniu i użyciu czasowników дать — dát, даться — dát se w języku rosyjskim i czeskim. Przegląd Rusycystyczny, n. 3, 1 jun. 2006.